Opret Baby's egen
hjemmeside
3 mdr. gratis - klik her
 
 
 
Hvorfor Babyforum?
  -->Gør BabyXplore til din startside   -->Føj BabyXplore til dine foretrukne
 
 
 

Genfind dig selv
Din krop efter fødslen
Følelser
Fødselsdepression
En ny hverdag
Genoptagelse af sexlivet

Sundhed
Kontrol hos lægen
Besøg af sundhedsplejerske
Kost og amning
Få din normalvægt igen
I form efter fødslen

Aktiviteter efter fødslen
Tid til dig selv
Efterfødselskursus
Mødregrupper

Barselsorlov og arbejde
Barselsorlov
Børnepenge
Tilbage til arbejdet
Amning og arbeje

 

Børnepenge - børne og ungeydelse

I 2014 kom der nye regler for børne- og ungeydelsen (børnepengene), hvor ydelsen blev gjort indkomstafhængig.

Ud over at ydelsen er blevet gjort indkomstafhængig, modtager alle familier med børn en børnecheck en gang i kvartalet. Denne check bliver også omtalt som børnepenge, men i offentligt regi, kaldes det Børne- og ungeydelse. Ud over denne ydelse, er det muligt at få andre tilskud, f.eks. hvis man er enlig forsørger. I nedenstående kan du læse, hvilke tilskud du har ret til, og de nuværende takster for 2017 samt 2018. Vær opmærksom på, at ikke alle lovregler er omtalt her. Hvis du er det mindste i tvivl, kan du tage kontakt til den kommune, du bor i.

Børne- og ungeydelse, også kaldet børnepenge
Børne- og ungeydelsen er til alle familier med børn og unge under 18 år, dog med det forbehold at ydelsen i modsætning til tidligere er indkomstafhængig. Ydelsen udbetales automatisk til barnets moder. Hvis andre skal have ydelsen udbetalt kræves et ansøgningsskema. Ellers vil moderen automatisk få beløbet udbetalt kvartalet efter barnets fødsel.
Børnepenge udbetales kvartalsvis, og beløbet er til disposition den 20. januar, den 20. april, den 20. juli og den 20. oktober.

Takster år 2017:

Børn fra 0 - 2 år 4.491,- kr. pr. kvartal
Børn fra 3 - 6 år 3.555,- kr. pr. kvartal
Børn fra 7 -14 år 2.796,- kr. pr. kvartal
Unge fra 15 -17 år 923,- kr. pr. måned


Takster år 2018:

Børn fra 0 - 2 år 4.506,- kr. pr. kvartal
Børn fra 3 - 6 år 3.567,- kr. pr. kvartal
Børn fra 7 -14 år 2.808,- kr. pr. kvartal
Unge fra 15 -17 år 936,- kr. pr. månedBørnetilskud 2017
Der findes flere slags børnetilskud. Ordinært og ekstra børnetilskud når du er enlig forsørger, og bor alene med dine børn.

Ordinært 1.385,- kr. pr. kvartal pr. barn
Ekstra børnetilskud 1.412,- kr. pr. kvartal pr. familie
Særligt børnetilskud 3.999,- kr. (dobbelt hvis begge forældre er døde)
Flerbørnstilskud

2.284,- kr. pr. kvartal pr. barn ud over det 1. barn

Adoptionstilskud 52.615,- kr. som engangsbeløb

Alle takster er for år 2017!

Ordinært og Ekstra børnetilskud
Du kan få børnetilskud, hvis du reelt er enlig forsørger og barnet bor hos dig. Du skal søge om at få både ordinært og ekstra børnetilskud. Du kan få ekstra børnetilskud, hvis du får det ordinære børnetilskud og har barnet boende hos dig. Det ordinære børnetilskud udbetales for hvert af dine børn, mens du kun kan få ét ekstra børnetilskud - uanset hvor mange børn du har.

Særligt børnetilskud

Særligt børnetilskud ydes bl.a. hvor børn, af forskellige grunde ikke har mulighed for at modtage bidrag til forsørgelse fra den ene af forældrene. Det kan være når en faderskabssag ikke er afsluttet, når faderskabet til barnet ikke har kunnet fastslås (også hvis en enlig kvinde får kunstig befrugtning), eller når kun en af forældrene lever. Beløbet udbetales automatisk, hvis en af forældrene dør, eller hvis barnet er adopteret af en enlig. I øvrige tilfælde skal der ansøges om særligt børnetilskud.

Flerbørnstilskud
Flerbørnstilskud udbetales til familier med tvillinger, trillinger m.v., der ikke er fyldt 7 år. Tilskuddet ydes til børn ud over det første barn, så det ydes til barn nr. 2, 3 osv. Tilskuddet udbetales uden ansøgning.

Det er et krav, at alle børn har samme bopæl. Man kan også få flerbørnstilskud for adopterede tvillinger eller trillinger.

Børnetilskud til forældre under uddannelse
Forældre under uddannelse kan få et særligt børnetilskud på op til 1.819 kr. (2017) per barn i kvartalet. I kan højst få ét tilskud per forælder under uddannelse. Hvis begge forældre er under uddannelse, og I har to børn, kan I få to tilskud. Tilskuddets størrelse er afhængig af jeres indkomst.

Underholdsbidrag
Bidragspligten fastsættes normalt ikke for mere end ti år, og den stopper, hvis den, der modtager bidrag, gifter sig igen, eller en af ægtefællerne dør. Når retten afgør bidragspligten, vil den lægge vægt på, hvilke muligheder parterne har, når de går hver til sit. Retten afgør ikke bidragets størrelse. Hvor meget den ene skal betale i underholdsbidrag til den anden, skal parterne selv afgøre.

Hvis ikke de kan blive enige, afgøres det af statsforvaltningen. Statsforvaltningens afgørelse er skønsmæssig, og den bliver især truffet på grundlag af parrets bruttoindtægter. Normalt er bidraget på 1/5 af forskellen mellem parternes bruttoindtægter.

Læs mere om de forskellige ydelser vedr. børnepenge og tilskud på Borger.dk

Børnepenge til diskussion på Christiansborg

Børnepenene har ofte været til diskussion i forbindelse med spareplaner på Christiansborg. I foråret 2010 blev der indgået en aftale mellen VKO, hvor der kom et loft på børnepenge på maks. kr. 35.000,- uanset hvor mange børn, der var i en familie. Derudover sænkede man ydelsen for alle modtagere af børnepenge med 5%. Loft på børnepenge på maks. 35.000,- pr. år blev i forbindelse med finanslovsaftalen dog afskaffet igen med virkning fra og med 2012.

 
   
INDKØBSGUIDE


Andre nyttige links
---------------------------------------

TILFØJ DIT LINK
BLIV ANNONCØR

Om BabyXplore
 
Copyright © mediaXplore 2017 - babyXplore.dk - Bliv annoncør
media X plore - A. P. Møllers Allé 39 A - 2791 Dragør - Telefon 33 93 16 80