Opret Baby's egen
hjemmeside
3 mdr. gratis - klik her
 
 
 
Hvorfor Babyforum?
  -->Gør BabyXplore til din startside   -->Føj BabyXplore til dine foretrukne
 
 
 

Skolen
Privatskoler
Folkeskolen
Skolefritidsordning SFO

Sociale færdigheder
En del af et fællesskab
Knytte bånd og forstå andre
At kunne vise hensyn
At kunne løse konflikter

Mobning
Mobning eller fællesskab

Skole/forældre samarbejde
Skolebestyrelse
Kontaktforældre
Forældresamarbejde

Ny i trafikken
Trafiksikker, hvornår?
Trafiktræning i trafikken
Børnenes trafikklub

Forberedelser, Familien
Konfirmationsfest, hvordan?
Transport til kirken
Musik til konfirmationsfest

Konfirmation
Konfirmation, dens betydning
Selve konfirmationen

Konfirmationsfesten
Bordplan og bordpynt
Konfirmationsfestens forløb
Non-firmation

Blå mandag
Blå mandag - traditionen
Om blå mandag

 

Konfirmationsforberedelse

Ca. 45.000 unge i alderen 13-15 år bliver hvert år konfirmeret rundt omkring i de danske kirker. Konfirmationsforberedelsen tilbydes til alle 7. klasser og foregår som regel i sognehuset.

Hvad er konfirmation?
Ordet konfirmation kommer af det latinske ord confirmatio, der direkte oversat betyder "jeg bekræfter".

Men for at finde ud af, hvad det er, man bekræfter, når man bliver konfirmeret, skal vi tilbage og se på dåben.

Da barnet jo naturligvis er alt for lille til at kunne bestemme, om det vil døbes, bygger dåben på Guds kærlighed til barnet, og det er Gud, der forkynder sin ubetingede kærlighed til barnet. Derfor har vi konfirmationen, hvor konfirmanden bekræfter, at han/hun står ved det "ja", der blev givet på konfirmandens vegne under dåben.

Hvilke krav er der, for at blive konfirmeret?
For at blive konfirmeret kræves det, at man er døbt i den kristne tro. For det er jo netop bekræftelsen af dåben, som konfirmationen handler om. Hvis den unge gerne vil konfirmeres men ikke er døbt, skal den unge døbes inden konfirmationen. Man kan derfor sagtens blive konfirmeret og deltage i konfirmationsforberedelse, selvom man ikke er døbt, hvis bare dåben finder sted inden selve konfirmationen.

Dåben kan foretages af en hvilken som helst præst i Folkekirken, men som regel er det den præst, der underviser de kommende konfirmander, der står for dåben. Den kommende konfirmand aftaler dåben med præsten.

Derudover er det et krav, at man følger konfirmationsforberedelsen.

Konfirmationsforberedelse
Konfirmationsforberedelsen består i undervisning med ca. 48 lektioner à 45 minutter. Nogle steder tager man også på en udflugt, hvor man besøger en kirke, går i teatret eller andet.

Undervisningens formål er, at lære de unge mere om kristendommen og om deres forståelse af kristendom samt lære dem om gudstjenesten, ritualerne og salmerne.

Mange steder inviterer man også forældrene til et orienterings- og diskussionsmøde. Her kan der f.eks. lægges op til en debat om grundlæggende kristne temaer.

Ud over selve undervisningen kan præsten også stille krav om, at den kommende konfirmand går i kirke et antal gange sideløbende med undervisningen, da den kommende konfirmand skal være fortrolig med gudstjenesten.

Konfirmationsforberedelsen munder ud i konfirmationsdagen, hvor den unge selv skal stå frem og bekræfte kendskabet til den kristne tro.

 
   
INDKØBSGUIDE


Andre nyttige links
---------------------------------------

TILFØJ DIT LINK
BLIV ANNONCØR

Om BabyXplore
 
Copyright © mediaXplore 2017 - babyXplore.dk - Bliv annoncør
media X plore - A. P. Møllers Allé 39 A - 2791 Dragør - Telefon 33 93 16 80