Opret Baby's egen
hjemmeside
3 mdr. gratis - klik her
 
 
 
Hvorfor Babyforum?
  -->Gør BabyXplore til din startside   -->Føj BabyXplore til dine foretrukne
 
 
 

Skolen
Privatskoler
Folkeskolen
Skolefritidsordning SFO

Sociale færdigheder
En del af et fællesskab
Knytte bånd og forstå andre
At kunne vise hensyn
At kunne løse konflikter

Mobning
Mobning eller fællesskab

Skole/forældre samarbejde
Skolebestyrelse
Kontaktforældre
Forældresamarbejde

Ny i trafikken
Trafiksikker, hvornår?
Trafiktræning i trafikken
Børnenes trafikklub

Forberedelser, Familien
Konfirmationsfest, hvordan?
Transport til kirken
Musik til konfirmationsfest

Konfirmation
Konfirmation, dens betydning
Selve konfirmationen

Konfirmationsfesten
Bordplan og bordpynt
Konfirmationsfestens forløb
Non-firmation

Blå mandag
Blå mandag - traditionen
Om blå mandag

 

Skolebestyrelse

Det er vigtigt, at både barn, forældre og skole er villige til at samarbejde for at få bedst muligt udbytte af undervisningen. Fra Undervisningsministeriets og skolernes side gør man en del for at fremme dette samarbejde. Blandt midlerne er bl.a. skolebestyrelser, kontaktforældre, forældremøder m.m.

Har du lyst til at få indflydelse på dit barns skolegang, bør du så vidt muligt deltage i forældremøder og andre arrangementer på skolen. Har du overskud til det, kan du engagere dig yderligere ved at blive kontaktforælder i klassen eller stille op til skolebestyrelsen.

Skolebestyrelse
Som forældrevalgt medlem af skolebestyrelsen har du mulighed for at påvirke udviklingen på dit barns skole.

Skolebestyrelsens sammensætning
Skolebestyrelsen består af 5-7 forældre, 2 elever og 2 medarbejdere.

Skolelederen er ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i bestyrelsesmøder og skal fungere som rådgiver og sekretær for bestyrelsen.

Desuden kan bestyrelsen beslutte, at en repræsentant for kommunalbestyrelsen skal deltage i bestyrelsens møder uden dog at have stemmeret.

Skolebestyrelsens kompetenceområder
Skolebestyrelsen må arbejde inden for de rammer, der er fastsat af lovgivning og kommunalbestyrelse.

Bestyrelsens arbejde omfatter hele skolens virksomhed, bl.a. børnehaveklasse, 1.-10. klasse, evt. special- og fritidsundervisning, skolefritidsordning, kulturelle aktiviteter m.v.

Skolebestyrelsen har naturligvis ret til at udtale sig og forsøge at påvirke kommunalbestyrelsens beslutninger på skoleområdet. Men helt konkret har bestyrelsen indflydelse på:

  • Skolens målsætning
  • Timefordeling og principper for organisering af undervisningen
  • Læseplaner for de enkelte fag
  • Undervisningsmidler
  • Ordensregler
  • Skolens budget (godkendelse)
  • Forsøgs- og udviklingsarbejde
  • Skolens brug uden for åbningstid
  • Voksnes deltagelse i undervisningen
  • Ansættelse af leder og lærere (bestyrelsens udtalelser indgår i vurderingen, når kommunalbestyrelsen ansætter personale)

Kommunens ansvarsområder
Selv om dit barns skole er en såkaldt selvstændig virksomhed i kommunen, er det ikke skolebestyrelsen men derimod kommunalbestyrelsen, der træffer de mest afgørende beslutninger.

Overordnede økonomiske og pædagogiske rammer
Antallet af skoler, antallet af klasser på den enkelte skole og andre overordnede økonomiske og pædagogiske rammer fastsættes af kommunen.

Ansættelse og afskedigelse af personale
Det er kommunalbestyrelsen, der ansætter og afskediger skolens leder, lærere og øvrige ansatte. Skolebestyrelsen har dog ret til at blive hørt.

 
   
INDKØBSGUIDE


Andre nyttige links
---------------------------------------

TILFØJ DIT LINK
BLIV ANNONCØR

Om BabyXplore
 
Copyright © mediaXplore 2017 - babyXplore.dk - Bliv annoncør
media X plore - A. P. Møllers Allé 39 A - 2791 Dragør - Telefon 33 93 16 80